Digital Newspaper of Nepal
| Saturday, 19 January 2019

शिलन्यास ।

December 22, 2017

 

लुम्बिनीमा राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभागृहको शिलन्यास ।